Helpt je verder

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind?

Wij helpen jou bij alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Het opvoeden en opgroeien van kinderen is niet altijd makkelijk. Misschien heb je zelf moeite met opvoedvraagstukken of zit jouw kind niet lekker in zijn of haar vel. Dan is Jeugdformaat er voor jou.

Ouder blijf je

Niet alle problemen gaan vanzelf over. Bij Jeugdformaat bieden wij jou en jouw gezin de hulp die je nodig hebt, bijvoorbeeld antwoord op kleine opvoedvragen. Maar soms zijn de uitdagingen een stuk groter. Wij zijn er voor jou, jouw kinderen en jouw gezin.

Eigen kracht

Zelf kun je meer dan je denkt, maar in een aantal gevallen brengt een extra steuntje je net wat verder. We willen jou als ouder zo goed mogelijk betrekken bij onze hulpverlening. Daarom kun je het plan met de begeleidingsdoelen, die je samen met je hulpverlener hebt opgesteld, in het cliënt portaal van je kind teruglezen en digitaal ondertekenen voor akkoord. Als ouder of verzorger speel je namelijk altijd een belangrijke rol in het leven van je kind(eren). Mocht het nodig zijn, dan kijken wij ook of er mensen in jullie omgeving zijn die jullie kunnen ondersteunen, zoals vrienden en familie. 

Hulp waar jij behoefte aan hebt

Iedereen heeft andere behoeften en daar passen wij onder benadering en aanpak op af. Wij kunnen jou en jouw kind(eren) op verschillende gebieden helpen. Bijvoorbeeld als je kind het moeilijk heeft op school of als je in een echtscheiding zit die toch niet zo soepel verloopt als je had gehoopt. Maar ook als jouw kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, kunnen wij de zorg tijdelijk overnemen. 

Lees meer over de verschillende soorten hulp van Jeugdformaat

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.