Financiën en toeslagen

Woont jouw kind in een pleeggezin, gezinshuis of logeerhuis van Jeugdformaat? Dan kan het zo zijn dat toeslagen zoals kinderbijslag en kindgebonden budget (deels) komen te vervallen. 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woon of werk je als ouder(s) in Nederland en heb je / hebben jullie kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijg je waarschijnlijk kinderbijslag. Je krijgt kinderbijslag van de SVB. Als je kind gedeeltelijk of tijdelijk ergens anders gaat wonen, moet je deze wijziging zo snel mogelijk door aan de SVB. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

Toeslagen Belastingdienst

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten ouders (toeslagpartners) aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Ouders hebben 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
• Ouders krijgen kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
• Het gezamenlijke inkomen van de ouders is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor geldt.
• Ouders hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• Het gezamenlijke vermogen van de ouders is niet te hoog.
Kindgebonden budget
Kindgebonden budget hoef je als ouder meestal niet zelf aan te vragen. Je krijgt vanzelf bericht als er volgens de Belastingdienst recht op is. Komt je kind (tijdelijk / gedeeltelijk) bij Jeugdformaat wonen dan kan dit van invloed zijn op het kindgebonden budget. Geef dit dus altijd door aan de Belastingdienst.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget hoef je als ouder meestal niet zelf aan te vragen. Je krijgt vanzelf bericht als er volgens de Belastingdienst recht op is. Komt je kind (tijdelijk / gedeeltelijk) bij Jeugdformaat wonen dan kan dit van invloed zijn op het kindgebonden budget. Geef dit dus altijd door aan de Belastingdienst.

Bijzondere kosten Jeugdbescherming

Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling van (een van de) kinderen en je bent niet in staat bepaalde kosten te betalen, dan is er de mogelijkheid dat de Gecertificeerde Instelling bijzondere kosten kan vergoeden. Meer informatie hierover lees je op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.


Per 1 februari 2019 zijn de afspraken over financiën in logeerhuizen (residenties) aangepast. Alle informatie hierover vind je hier.