Hulp bij scheiding

Steeds meer mensen gaan uit elkaar. Of je nu getrouwd bent of samenwoont, als er kinderen in het spel zijn is het belangrijk om een scheiding goed te regelen. 

 

Bescherm kinderen bij een scheiding

Niet bij iedereen verloopt een scheiding even soepel. De onenigheid tussen de ouders staat in het dagelijks leven dan te vaak op de voorgrond. Bewust of onbewust geven ouders hun kind een (actieve) bijdrage in die strijd. Kinderen lopen hierdoor een verhoogde kans op sociaalemotionele problemen, slechtere prestaties op school en loyaliteitsconflicten. Voor een kind is het daarom belangrijk dat hij/zij na een scheiding rust vindt en goed om kan gaan met beide ouders. Wij bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Ouderschap Blijft

Sommige ouders zijn in staat om met een lichte ondersteuning de juiste stappen te zetten. Anderen hebben juist meer ondersteuning nodig. Heb je zelf te maken met een complexe scheiding (vechtscheiding) dan kun je hulp vragen om deze lastige situatie op te lossen. Onze specialisten van Ouderschap Blijft helpen je graag verder. Kijk hier voor meer informatie over Ouderschap Blijft.

Trainingen en themabijeenkomsten

Wij helpen ouders om beter om te gaan met de echtscheiding en om de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Wij bieden niet alleen hulp, maar geven ook trainingen en themabijeenkomsten.

Bekijk het overzicht van onze trainingen en themabijeenkomsten.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.