Hulp op school

Heeft jouw kind het moeilijk op school? Hiervoor bieden wij verschillende oplossingen.

Daghulp

Voor jonge kinderen van 0 tot 12 jaar bieden wij de mogelijkheid voor daghulp. Dit is een intensieve vorm van begeleiding en behandeling zonder dat kinderen uit hun eigen omgeving worden gehaald. 

Wij hebben een specialistisch team dat bekijkt welke vorm van hulp of onderwijs het beste aansluit bij de behoefte van jouw kind. Je kind krijgt dan hulp op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school.

Soms heeft je kind voldoende aan begeleiding in de klas, soms is het beter dat je kind een plaats krijgt in een groep die iets meer aandacht krijgt.  

Onderwijs Jeugdzorg

Daarnaast bieden wij op scholen (en soms thuis) in de regio Haaglanden psychische hulp aan kinderen en jongeren. Piekert jouw kind veel en/of heeft hij of zij veel meegemaakt, zoals een overlijden, scheiding of pesten? Wij helpen snel. Zo hoeft jouw kind niet lang met problemen rond te lopen. Lees meer over Onderwijs Jeugdzorg of bekijk onze folder.

Schoolmaatschappelijk werk: Schoolformaat

Met onze 60 schoolmaatschappelijk werkers zijn wij in de regio actief in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

Heeft je kind problemen op school? Neemt dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Bekijk onze eigen website.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.