Hulp thuis

Maak je je zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van jouw kind? Dan is het fijn dat je kunt terugvallen op iemand die je verder helpt. Als het even niet lekker loopt, gaan wij met elkaar aan de slag om de situatie beter onder controle te krijgen. 

Hulp in het gezin

We sluiten zoveel mogelijk aan bij jullie dagelijks leven. We komen bijvoorbeeld bij je thuis, naar school of naar de sportvereniging. Wij geven jullie tips en handvatten, zodat jullie op eigen kracht weer verder kunnen.

Balans thuis herstellen

Niet alle problemen zijn even makkelijk op te lossen. Misschien maak je je ook zorgen over jouw eigen rol in het gezin. Of is er sprake van verslaving of zijn er geldproblemen. Allemaal zaken die de balans in je gezin ernstig kunnen verstoren. 

Wij doen er alles aan om die balans te herstellen en om ervoor te zorgen dat jouw kind(eren) thuis kunnen blijven wonen. Om de uithuisplaatsing van kind(eren) te voorkomen heeft Jeugdformaat een deskundig team dat internsief samen met jou en jouw gezin aan de slag gaat om de problemen die er zijn op te lossen. 

Tijdelijke opvang bij crisissituaties

Ook bij acute crisissituaties staan wij klaar om te helpen. Als blijkt dat de veiligheid van je kind(eren) in gevaar is, dan bieden wij de mogelijkheid om je kind(eren) tijdelijk ergens anders op te vangen. Bijvoorbeeld bij een pleeggezin of in een logeerhuis van Jeugdformaat.

Meer weten? Stel je vraag via email.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.