Wat zijn je rechten?

Als ouder of verzorger speel je een belangrijke rol in het leven van jouw kind. Het kan zijn dat er problemen zijn waar je zelf niet uitkomt. 

Via bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts, kom je bij Jeugdformaat terecht. Samen stellen we vast aan welke punten we gaan werken en hoe we dat gaan doen, zodat je samen met jouw kind, na onze hulp, weer verder kunt in het leven. Zoveel mogelijk zelfstandig en met steun uit jouw eigen omgeving, zodat je samen met jouw kind na onze hulp weer verder kunt in het leven, zoveel mogelijk zelfstandig en met steun uit jouw eigen omgeving. 

Het kan gebeuren dat in de hulpverlening zaken anders lopen dan verwacht. Onze medewerkers doen hun uiterste best, maar soms gaan er dingen mis. Wat kun jij dan doen

Niet tevreden? 

Je krijgt hulp van Jeugdformaat. Onze hulpverleners proberen je zo goed mogelijk te helpen. Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over onze hulp. Wat doe je dan? Ga altijd het gesprek met de hulpverlener aan. Wil je dat niet, of werkt dat niet, vraag dan een gesprek aan met de leidinggevende van de hulpverlener. Kom je er ook dan niet uit? Lees meer over wat je kunt doen als je een klacht hebt.  

Hulp bij jouw klacht

Heb je hulp nodig bij het klachtgesprek? Vraag dan gratis hulp aan een vertrouwenspersoon van het AKJ. De mensen van het AKJ werken niet voor Jeugdformaat. Zij kunnen jou helpen bij de voorbereiding men het voeren van het klachtgesprek. Neem contact op met het AKJ 088 - 555 1000, stuur een email naar info@akj.nl of chat via de website: www.akj.nl

Als praten niet helpt

Heb je gesproken met de hulpverlener over wie je een klacht hebt, of met de leidinggevende van die hulpverlener en heeft het gesprek niet geholpen? Dan kun je jouw klacht laten beoordelen door de onafhankelijke klachtencommissie. Schrijf een brief of mail naar: 

Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland Postbus 258, 3000 AG Rotterdam secretariaat@klachtencommissiejeugdhulpzh.nl

Lees de folder, de brochure klacht en tuchtrecht of neem contact op met de hulpverlener.

Goed om te weten

Privacy

In een persoonlijk dossier worden gegevens van jouw kind en jouw gezin bijgehouden. Deze gegevens zijn wettelijk beschermd, daar gaan wij zorgvuldig mee om. De hulpverlener heeft geheimhoudingsplicht en alleen personen die beroepsmatig bij de hulp van jouw kind betrokken zijn, kunnen het dossier inzien.  

Jouw kind heeft recht op inzage in het dossier als hij of zij 12 jaar of ouder is. Dit recht heb je als ouder ook, maar als jouw kind 16 jaar of ouder is, heb je hiervoor zijn of haar toestemming nodig. Lees meer informatie over privacy.

Verwijsindex

Om jouw kind de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat hulpverleners en leerkrachten goed samenwerken. Jeugdformaat gebruikt hiervoor de Verwijsindex Haaglanden. Meer over de verwijsindex lees je hier. 

Financiële zaken

Krijgt jouw kind hulp van Jeugdformaat, dan wordt er voor deze hulp geen ouderbijdrage gevraagd. Wel kan het zo zijn dat als jouw kind bij Jeugdformaat woont dit invloed heeft op zaken als kinderbijslag en het kindgebonden budget. Meer informatie lees je hier.

Burgerzaken

Bij een plaatsing in een voorziening van Jeugdformaat, bijvoorbeeld een logeerhuis wordt een melding gedaan bij Dienst Burgerzaken. Dit betreft slechts een melding. Als ouder blijf je verantwoordelijk voor de officiële in- of uitschrijving van je kind.