Gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van professionele jeugdhulp.

Jouw kind in een gezinshuis

Als de opvoeding van jouw kind moeizaam verloopt, bijvoorbeeld door complexe gedragsproblemen, dan kan hij of zij tijdelijk in een gezinshuis wonen.

In een gezinshuis worden maximaal 4 jongeren tussen de 0 en 18 jaar opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Hier bieden deze ouders op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen per week verzorging, opvoeding en begeleiding.

Lees hier meer over de opvang in een gezinshuis