Gezinshuis

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van professionele jeugdhulp.

Jouw kind in een gezinshuis

Als de opvoeding van jouw kind moeizaam verloopt, bijvoorbeeld door complexe gedragsproblemen, dan kan hij of zij tijdelijk in een gezinshuis wonen.

In een gezinshuis worden maximaal 4 jongeren tussen de 0 en 18 jaar opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Hier bieden deze ouders op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen per week verzorging, opvoeding en begeleiding.

Gezinshuis intensief

Hoewel een gezinshuis intensief en een gezinshuis op elkaar lijken, gaat het er in een gezinshuis intensief toch net even wat anders aan toe. Vaak hebben jongeren die in een gezinshuis intensief wonen al veel meegemaakt in hun leven. In een gezinshuis intensief wonen maximaal vier jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Zij worden begeleid door een klein team van twee gezinshuisouders en twee pedagogisch medewerkers. De gezinshuisouders wonen met de jongeren in huis. Dankzij de kleinschaligheid en vaste opvoeders kunnen zij intensief begeleid worden en kunnen wij deze hulp langdurig blijven bieden.  


Lees hier meer over de opvang in een gezinshuis

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.