Onze hulp

Onze medewerkers werken dagelijks vol energie om jongeren tussen de 0 en 18 jaar en hun ouders de hulp te bieden die zij nodig hebben. 

'Ik voel me niet veilig thuis. Wie kan mij en mijn kinderen helpen?'

Wij hebben een zeer professioneel team dat zich dagelijks bezighoudt met kinderen en jongeren die worden geconfronteerd met een crisis thuis.

Lees meer

'De spanningen in huis blijven oplopen. Wat kan ik doen?'

Maak je je zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van jouw kind? Dan is het fijn dat je kunt terugvallen op iemand die je verder helpt.

Lees meer


'Wat kan ik doen als mijn kind niet mee kan komen in de klas?'

Heeft jouw kind het moeilijk op school? Hiervoor bieden wij verschillende oplossingen.

Lees meer


'Onze scheiding verloopt moeizaam. Hoe zorgen wij ervoor dat de kinderen er geen last van hebben?'

Wij helpen ouders om beter om te gaan met de echtscheiding en om de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

Lees meer


'Wat betekent wonen in een pleeggezin?'

Kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kunnen worden ondergebracht bij een pleeggezin. 

Lees meer


'Wat is een gezinshuis eigenlijk?'

Als de opvoeding van jouw kind moeizaam verloopt, bijvoorbeeld door complexe gedragsproblemen, dan kan hij of zij tijdelijk in een gezinshuis wonen.

Lees meer'Ik wil meer weten over een logeerhuis.'

Opvang in een gezin heeft de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom beschikken wij over meer dan 20 logeerhuizen.


Lees meer