Onze hulp

Onze medewerkers werken dagelijks vol energie om jongeren tussen de 0 en 18 jaar en hun ouders de hulp te bieden die zij nodig hebben. 

'Ik voel me niet veilig thuis. Wie kan mij en mijn kinderen helpen?'

Wij hebben een zeer professioneel team dat zich dagelijks bezighoudt met kinderen en jongeren die worden geconfronteerd met een crisis thuis.

Lees meer

'De spanningen in huis blijven oplopen. Wat kan ik doen?'

Maak je je zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van jouw kind? Dan is het fijn dat je kunt terugvallen op iemand die je verder helpt.

Lees meer


'Wat kan ik doen als mijn kind niet mee kan komen in de klas?'

Heeft jouw kind het moeilijk op school? Hiervoor bieden wij verschillende oplossingen.

Lees meer


'Onze scheiding verloopt moeizaam. Hoe zorgen wij ervoor dat de kinderen er geen last van hebben?'

Wij helpen ouders om beter om te gaan met de echtscheiding en om de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

Lees meer


'Wat betekent wonen in een pleeggezin?'

Kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kunnen worden ondergebracht bij een pleeggezin. 

Lees meer


'Wat is een gezinshuis eigenlijk?'

Als de opvoeding van jouw kind moeizaam verloopt, bijvoorbeeld door complexe gedragsproblemen, dan kan hij of zij tijdelijk in een gezinshuis wonen.

Lees meer'Ik wil meer weten over een logeerhuis.'

Opvang in een gezin heeft de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Daarom beschikken wij over meer dan 20 logeerhuizen.


Lees meer

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.