Pleeggezin

Kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, kunnen worden ondergebracht bij een pleeggezin. Soms is dat bij familie of vrienden, soms bij pleegouders van Jeugdformaat. Dit geeft iedereen de mogelijkheid een oplossing te vinden voor de ontstane situatie.

Beste hulp voor kinderen

Onze pleegouders zijn gescreend, worden getraind en begeleid om de beste hulp te bieden aan jouw kind(eren). Sommige kinderen verblijven een aantal weekenden of een paar maanden bij een pleeggezin. Andere kinderen groeien op in een pleeggezin.

Normaal leven

In een pleeggezin gaat het normale leven voor jouw kinderen gewoon door. Het is wel belangrijk om contact met je kind(eren) te blijven houden.

Indien mogelijk komt je kind bijvoorbeeld af en toe een weekend terug naar huis. Afhankelijk van de situatie kijken wij samen wanneer je kind weer thuis kan wonen.

Lees meer over de opvang in een pleeggezin.