Hulp bij scheiding

Steeds meer mensen gaan uit elkaar. Of je nu getrouwd bent of samenwoont, als er kinderen in het spel zijn is het belangrijk om een scheiding goed te regelen. 

 

Bescherm kinderen bij een scheiding

Niet bij iedereen verloopt een scheiding even soepel. De onenigheid tussen de ouders staat in het dagelijks leven dan te vaak op de voorgrond. Bewust of onbewust geven ouders hun kind een (actieve) bijdrage in die strijd. Kinderen lopen hierdoor een verhoogde kans op sociaalemotionele problemen, slechtere prestaties op school en loyaliteitsconflicten. Voor een kind is het daarom belangrijk dat hij/zij na een scheiding rust vindt en goed om kan gaan met beide ouders. Wij bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Ouderschap Blijft

Sommige ouders zijn in staat om met een lichte ondersteuning de juiste stappen te zetten. Anderen hebben juist meer ondersteuning nodig. Heb je zelf te maken met een complexe scheiding (vechtscheiding) dan kun je hulp vragen om deze lastige situatie op te lossen. Onze specialisten van Ouderschap Blijft helpen je graag verder. Kijk hier voor meer informatie over Ouderschap Blijft.

Trainingen en themabijeenkomsten

Wij helpen ouders om beter om te gaan met de echtscheiding en om de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Wij bieden niet alleen hulp, maar geven ook trainingen en themabijeenkomsten.

Bekijk het overzicht van onze trainingen en themabijeenkomsten.