Verwijsindex

Om jouw kind de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat hulpverleners en leerkrachten goed samenwerken. Jeugdformaat gebruikt hiervoor de Verwijsindex Haaglanden. Dit is een digitaal systeem waarin hulpverleners en andere professionals een signaal afgeven over jongeren (tot 23 jaar) waarover ze zich zorgen maken. Wanneer twee of meer personen een signaal afgeven over dezelfde jongere, ontstaat een match. De hulpverleners krijgen dan bericht dat ze contact met elkaar moeten opnemen. Samen met de ouder wordt gekeken welke informatie uitgewisseld wordt.

Het doel van de verwijsindex is om:

 

  • problemen bij jongeren eerder te signaleren zodat tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp kan worden aangeboden;
  • een bijdrage te leveren aan een sluitende aanpak in de samenwerking tussen alle organisaties die te maken heb met de ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie over de verwijsindex vind je hier.